SPONSRING

Sponsring

GT-Center ser sponsring som en viktig del i det lokala engagemanget, samt ett sätt att stärka sitt varumärke och stötta föreningsliv i den region vi verkar i. Sponsringen ska vara till nytta både för mottagaren och för GT Center. Vårt fokus är verksamheter för barn och ungdomar.

Riktlinjer

Vi undviker att sponsra:

• politiska och religiösa organisationer.
• aktiviteter som kan skada människor och djur.
• aktiviteter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska eller på annat sätt integritetskränkande.
• enskilda idrottsmän, personer, artister.
• studieresor och skolprojekt som inte är kopplade till vår bransch.

Ansök om sponsring

Vi hanterar sponsringsansökan två gånger per år. Ansökningarna tas emot fram till och med 1 mars och 1 november.
Innan du går vidare och skickar in en ansökan, testa de här frågorna för att se om din förening är aktuell för sponsring.

1. Har verksamheten ett fokus på barn och ungdomars utveckling?
2. Når verksamheten ut till många människor?
3. Finns det möjlighet för oss som sponsor att delta i aktiviteter där vi når kunder eller potentiella kunder?

Om du svarar JA på samtliga frågor, gå vidare och fyll i ansökan.
Om du svarar NEJ på fler frågor, är vi sannolikt inte rätt sponsor för din verksamhet.

Det här vill vi ska finnas med i din ansökan

1. Information om föreningen eller organisationen
Adress och kontaktuppgifter med både telefonnummer och e-post.
Styrelse och övriga organisation samt kontaktuppgifter.
Verksamhet, antal medlemmar, antal aktiva.
Bifoga den senaste verksamhetsberättelse.

2. Anledning till att ni vill ha ett sponsorsamarbete med GT-Center
Hur ser ni att vi kan stärka våra respektive varumärke genom att samarbeta?
Vad förväntas ni er av oss som sponsor?

3. Motprestation
Möjlighet till exponering, till exempel skylt, tryck på kläder, utskick, nätverksträffar. Andra förslag på vad ni kan erbjuda GT-Center vid ett samarbete.

Skicka din ansökan till . Alla som ansöker får besked om vårt beslut.